ชื่อ : คุุณครู จันทร์เพ็ญ โพธิสาร ( ครูเพ็ญ)
โรงเรียน : โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
สอนช้ัน : ประถมศึกษาปีที่ 2
email : penparkka@hotmai.coml
เบอร์โทร : 0890922403

Snapshot_20110707_5.jpg


เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สื่อวีดีโอจากyoutube
http://youtu.be/ji1_9CM7yiE

เอกสารเผยแพร่

ระดับความพึงพอใจ


ความเข้าใจในการอบรม
ผลงานในการสร้างสื่อ
สรุปผล
5
5
ผ่านเยี่ยม